Το ψωμί στα έθιμα των Ελλήνων – Μέρος 2ο

Το ψωμί στα έθιμα των Ελλήνων – Μέρος 2ο

ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ : « ΤΟ ΨΩΜΙ ΣΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ»/2 [Α.3 ΖΥΜΩΜΑ-Α.4 ΤΟ ΠΛΑΣΙΜΟ ΤΩΝ ΨΩΜΙΩΝ] Συνεχίζεται η παρουσίαση του κειμένου  « Το ψωμί στα έθιμα των Ελλώνων/2] Α.3. ΤΟ ΖΥΜΩΜΑ : « Αφού ανεβεί  το προζύμι» , αρχίζει το ζύμωμα  των ψωμιών , με συνοδεία τραγουδιών από παρευρισκόμενα  αμφιθαλή  κορίτσια , όπως το ακόλουθο [Ρόδος] […]