Λαογραφικό μουσείο

Το Λαογραφικό Μουσείο Πλαταριάς ιδρύθηκε το 2007.  Φιλοξενείται στο παλιό δημοτικό σχολείο του χωριού. Κύριος σκοπός του μουσείου είναι η ανάδειξη και προβολή του λαϊκού πολιτισμού, η οργάνωση, η καταγραφή και η συντήρηση των αντικειμένων, η έκθεσή τους στο κοινό και ο εμπλουτισμός της συλλογής. Η τελευταία προήλθε από τη δωρεά και το δανεισμό των αντικειμένων, κυρίως από τους κατοίκους της Πλαταριάς αλλά και των γύρω περιοχών. Κριτήρια για τη συλλογή και την έκθεση των αντικειμένων αποτέλεσαν η χρηστικότητα και σπανιότητά τους, καθώς και η αισθητική τους αξία.

Η θεματική ταξινόμηση της συλλογής στις δύο αίθουσες του μουσείου πραγματοποιήθηκε με βάση τη χρήση και τη λειτουργία των αντικειμένων σε εργασίας εκτός και εντός σπιτιού. Η πρώτη ενότητα αφορά σε παραδοσιακά επαγγέλματα και σε εργασίες που αφορούν στην πρόσκτηση και παραγωγή πρώτων υλών και αγαθών. Η δεύτερη εντότητα παρουσιάζει αντικείμενα του οικιακού εξοπλισμού, που κατά συνέπεια σχετίζονται με την Παρασκευή και κατανάλωση του φαγητού, την παραγωγή ατομικού και οικιακού ρουχισμού, την επίπλωση και το φωτισμό του σπιτιού.

Η συλλογή του Λαογραφικού Μουσείου Πλαταριάς αφορά στην προβιομηχανική κοινωνία και αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του λαϊκού πολιτισμού της εποχής.

Μπορείτε να κατεβάσετε (download) στον υπολογιστή ή στο κινητό σας και να εκτυπώσετε έναν εισαγωγικό οδηγό σχετικό με το λαογραφικό μουσείο. Περισσότερες πληροφορίες για τα εκθέματα του λαογραφικού μουσείου μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου.